Header02

Deli-HTL heeft een lange historie. Officieel bestaan we vijftig jaar, maar eigenlijk moeten we 140 jaar teruggaan in de tijd. De oorsprong van het bedrijf ligt namelijk in Indonesië, in het gebied Deli op Oost-Sumatra. Daar is in 1869 de Deli Maatschappij opgericht, een bijzondere onderneming waaraan Deli-HTL haar bestaan én naam te danken heeft. We beginnen deze 'reis' langs belangrijke gebeurtenissen dus op Oost-Sumatra...

image 0001 de Deli-Maatschappij op Oost Sumatra

 
Na het vertrek van Nienhuys moet er een nieuwe administrateur voor de Deli Maatschappij aangetrokken worden. Dat wordt Jacob Th. Cremer, de latere minister van Koloniën. In 1871 start hij, 24 jaar oud, zijn werkzaamheden in Medan, waar het hoofdkantoor staat. In korte tijd maakt Cremer de Deli Maatschappij fenomenaal groot. Als hij in 1883 definitief naar Nederland terugkeert, is:
• het aantal ondernemingen van de maatschappij gestegen van 1 tot 11;
• het aantal balen tabak (± 158 kg) van 1.315 gestegen tot bijna 22.000;
• het maatschappelijk kapitaal van fl. 300.000 gestegen tot 2 miljoen gulden, terwijl elk jaar gemiddeld 73% dividend is uitgekeerd.
En de Deli Maatschappij exploiteert dan 120.000 hectare!

Lange tijd staat de Deli Maatschappij vermeld in de Dikke van Dale onder het woord 'dividend: 'de Delimaatschappij maakt mooie dividenden' Het voormalige hoofdkantoor van de Deli Maatschappij in Medan is tegenwoordig het paleis van de Gouverneur van Sumatra.

Nieuw product: Homogenized tobacco leaf
Inmiddels heeft General Cigar Company, een Amerikaans sigarenbedrijf, een nieuw product ontwikkeld dat gunstige perspectieven biedt voor een in Nederland te vestigen fabriek. Het gaat om bandtabak en men noemt het Homogenized Tobacco Leaf (HTL). General Cigar's motieven om HTL te ontwikkelen? Na het onafhankelijk worden van Indonesië zijn de tabaksprijzen enorm gestegen. Het wordt dus steeds interessanter om tabak te gaan herverwerken om kosten te besparen. Bovendien doet mechanisering overal haar intrede.

Ook een HTL fabriek in Nederland
In 1959 komt er ook een HTL-fabriek in Nederland: HTL Tabak-Maatschappij N.V. De vestigingsplaats wordt Eindhoven, want die stad bevindt zich in het hart van de sigarenindustrie in de Kempen. In de directe omgeving zitten veelsigarenfabrikanten,potentiële klanten dus.
In de nieuwe fabriek nemen zowel de Deli Maatschappij als General Cigar deel, allebei voor fl. 500.000,- De HTL Tabak-Maatschappij mag haar producten in alle landen van Europa verkopen, met uitzondering van West-Duitsland, Oost-Duitsland en Zwitserland. In die landen 'opereert' het zusterbedrijf DHT.

Image 0002 HTL Tabak-Maatschappij Eindhoven

 

Start ontwikkeling topload sigaretten filler
In 1976 besluiten Universal, de Deli Maatschappij en General Cigar (UDG) om samen – gebaseerd op het idee van de superfiller – de topload sigaretten filler (productnaam SFT) te gaan ontwikkelen. Twee jaar later stopt UDG echter al met dit project, blijkbaar ziet men er onvoldoende toekomst in. Maar de toenmalige directeur van Deli-HTL, de heer H.G. Buyze, zegt dan: 'Wij gaan door!' En dat blijkt een heel goede beslissing. Want vanaf eind jaren zeventig gaat de sigarenconsumptie stelselmatig elk jaar met een paar procent achteruit. Het bedrijf verzet dus net op tijd de bakens. Stap voor stap worden de banden 1 tot en met 8 omgebouwd van omblad op filler, zodat ze geschikt zijn voor de productie van sigaretten filler. Vanaf 1978 is topload sigaretten filler een uniek product van Deli-HTL.

In 2006 splitst Universal de Deli Maatschappij, die behalve in tabak ook handelt in producten als thee, rubber en hout, weer af. Universal wil zich concentreren op haar kernactiviteiten. Deli-HTL en DHT blijven binnen het Universal concern. Deze bedrijven worden dus duidelijk gezien als waardevolle tabaksbedrijven.

In 2008 wordt de fabriek uitgebreid met een nieuw magazijn. Na oplevering voldoet het pand aan de hoogste eisen van de tabaksindustrie. Het oude magazijn kan nu gebruikt worden om de fillerproductie uit te breiden. Een deel van het nieuwe magazijn wordt gebruikt om de om- en dekbladafdeling te vergroten. Er wordt ook flink geïnvesteerd in een nieuwe snij- en wikkelmachine voor de om- en dekbladproductie. Het voordeel is: op deze machine kunnen de rollen strakker gewikkeld worden waardoor er meer meters op een rol gaan. Voor de klant betekent dit een sterke verbetering van de verwerkbaarheid en dus een grotere efficiency.