Header01

HTL verwerkt reststromen van tabakken vanuit de tabaksindustrie tot halffabrikaat voor diezelfde tabaksindustrie. Het productieproces begint met het vermalen van deze ontvangen tabakken, waarna deze vermalen tabakken worden vermengd met diverse additieven o.b.v. specificaties van de klant. Deze menging wordt op een zgn. droogband gebracht, waarna het drogingsproces plaatsvindt. Op het einde van de band wordt het materiaal gesneden. HTL kent een eindproduct/ halffabricaat genaamd filler ten behoeve van de sigarettenindustrie.